Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης για πολίτες

Η ILF consulting παρέχει  λίστα με τα δικαιολογητικά για συνήθης διεκπεραιώσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες . Για την ανάθεση της διεκπεραίωσης στην ILF consulting ακολουθείται η εξής διαδικασία:

-Συμπληρώνετε ανάλογες εξουσιοδοτήσεις εφόσον ζητηθούν

-Λαμβάνετε προσφορά ανάλογα με την διεκπεραίωση και την περιοχή

Η Υπηρεσία αποπληρώνεται με την ανάθεση της εργασίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΕΗ

Προσωρινή διακοπή σύνδεσης Δ.Ε.Η

Οριστική Διακοπή Ρεύματος Δ.Ε.Η

Νυχτερινό Τιμολόγιο Δ.Ε.Η

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η

Επιστροφή από πάροχο στη Δ.Ε.Η

Επανασύνδεση ρεύματος Δ.Ε.Η

Αλλαγή ονόματος Δ.Ε.Η

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΦΟΡΙΩΝ

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

Μεταβολή Στοιχείων

Κατάθεση Πινακίδων (Προσωρινή Ακινησία)

Θεώρηση Στοιχείων ΚΒΣ

Θεώρηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου

Θεώρηση Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων

Έκδοση Κλειδαρίθμου

Έκδοση ΑΦΜ

Άρση Ακινησίας Οχημάτων

Αλλαγή ΔΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΙΚΑ – ΟΑΕΕ

Καταμέτρηση ενσήμων & κατάθεση για σύνταξη

Θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας

Έκδοση Κλειδάριθμου ΙΚΑ

Επιστροφή Δαπάνης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Εγγραφή – Επανεγραφή στον ΟΑΕΕ

Διαγραφή από ασφάλιση ΟΑΕΕ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οριστική Διαγραφή Οχήματος

Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας

Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου

Κάρτα Σταύθμευσης ΑμεΑ

Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης

Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας

Άρση Παρακράτησης Κυριότητας

Αντικατάσταση Πινακίδων

Αντικατάσταση Άδειας Κυκλοφορίας

Αλλαγή Χρώματος Αυτοκινήτου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Μετατροπή Επαγγελματικής Άδειας σε Ερασιτεχνική

Επανέκδοση Διπλώματος Οδήγησης

Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας με Νέου Τύπου

Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης

Aνανέωση Διπλώματος Οδήγησης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Ι.Χ.  Λ.Ι.Χ.

Ακινησία Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.

Αποχαρακτηρισμός Επαγγελματικού ΔΧ

Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Σφραγίδα της Χάγης

Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Πτώχευσης

Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Λύσεως Γάμου

Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Δημοσίευσης Διαθήκης

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Μετάφραση Πιστοποιητικών από το Υπουργείο Εξωτερικών

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Λύσεως Γάμου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεταφορά Έδρας Επιχειρήσεων

Αλλαγή – Προσθήκη ΚΑΔ

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Ίδρυση εταιρίας ΙΚΕ με κεφάλαιο 1 ευρώ

Έναρξη υποκαταστήματος

Έναρξη επιχείρησης ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ

Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Άδεια για κάμερες παρακολούθησης – CCTV

Άδεια Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Προέγκριση Άδειας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος