Δικηγόροι Αθηνών
Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος
December 17, 2013
etairia nea
Έναρξη επιχείρησης ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ
December 17, 2013

Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Δικηγόροι Αθηνών

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την έναρξη:

Πριν την έναρξη

 1. Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο απο τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνη δήλωση για ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση
 2. Προεγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ κτλ) ή απαλλαγή σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο φορέα (για ασφαλισμένους μετά το 1993)
 3. Προεγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κτλ.)
 4. Πτυχίο / ‘Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
 5. Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου (από αστυνομία, δήμο κλπ), εφ’ όσον απαιτείται
 6. Βιβλιάριο Υγείας (Εργοδότη και Εργαζομένων) για συγκεκριμένα επαγγέλματα (κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ)
 7. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 8. Δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ2) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων (έντυπο  Μ1) πλήρως συμπληρωμένα
 9. Αυτοψία χώρου (έδρας),απο τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
 10. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και στη συνέχεια πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής

 

Μετά τη έναρξη

 1. Για την ολοκλήρωση της έγγραφης στο Επιμελητήριο, απαιτείται πληρωμή ετήσιας συνδρομής και έκδοση πιστοποιητικού για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
 2. Στη συνέχεια γίνεται ολοκλήρωση της έγγραφης στον Ασφαλιστικό Φορέα και έκδοση βεβαίωσης για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
 3. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.