δου
Κατάθεση Πινακίδων (Προσωρινή Ακινησία)
November 14, 2013
δου
Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
November 14, 2013

Μεταβολή Στοιχείων

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για τη δήλωση μεταβολής στοιχείων στη ΔΟΥ:

  1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση γάμου, διαζυγίου, ή θανάτου)
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου (σε περίπτωση γάμου)
  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση θανάτου)
  5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (σε περίπτωση θανάτου)
  6. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιέυσης διαθήκης (σε περίπτωση θανάτου)
  7. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1). θα την πάρετε από εμάς
  8. Δήλωση σχέσεων φορολογούμενων (Μ7). θα την πάρετε από εμάς.(σε περίπτωση θανάτου)
  9. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  10. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.