Η  ILF Consulting με σκοπό την αξιοποίηση του ακινήτου, οικόπεδου ή της επιχείρησης έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα, με στόχο  την βέλτιστη και αποδοτικότερη λύση.

Δημιουργούμε πλήρη φάκελο και έλεγχο ανά περίπτωση, προσαρμόζουμε ανά περίπτωση την δυνατότητα ανάπτυξης ( οικονομοτεχνική μελέτη –μελέτη σκοπιμότητας και  βιωσιμότητας – τεχνική μελέτη – οικοδομική μελέτη – σχέδια – επιχειρηματικό σχέδιο)  την παρουσιάζουμε σε υποψηφίους αγοραστές που εκπροσωπούμε τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό με σκοπό την μέγιστη και ασφαλέστερη επένδυση απόδοσης  

Φόρμα ενδιαφέροντος

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ομάδα έργου που συμμετέχουν στην νομιμότητα, την δυνατότητα εκτέλεσης και στις μελέτες του έργο είναι  :

Αρχιτέκτονες

Μηχανικοί

Οικονομολόγοι

Λογιστές

Νομικοί

Project managers      

Κανένα στέλεχος δεν είναι εξωτερικός συνεργάτης που πλαισιώνουν την ομάδα μας.  

Δυνατότητα εκτέλεσης αντικειμένου

Φόρμα ενδιαφέροντος