estiash epidotisi espa
Κ. Χατζηδάκης: «Θα κάνουμε παρέμβαση στην αγορά για χαμηλότερες τιμές»- Όφελος 5 δισ. για την Ελλάδα από την αναθεώρηση της νομοθεσίας σε καίριους τομείς της αγοράς
November 18, 2013
epidotisi espa
Εγγραφή – Επανεγραφή στον ΟΑΕΕ
November 18, 2013

Διαγραφή από ασφάλιση ΟΑΕΕ

epidotisi espa

Απαραίτητη διαδικασία & δικαιολογητικά για την διαγραφή από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ:

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 1. Τυπώστε και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Αίτηση Διαγραφής που θα πάρετε από εμάς
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής του επαγγέλματος
 4. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της διακοπής του επαγγέλματος του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα
 5. Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί διαγραφής από τα Μητρώα
 6. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων κ.α., απαιτείται βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 την οποία  θα πάρετε από εμάς
 8. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αποκατάστασης
 9. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 10. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ – ΟΔΗΓΟΙ ΤΑΞΙ
 1. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού ή άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού (βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο, συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.).Ελλείψει των ανωτέρω, πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών
 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η διακοπή της δραστηριότητας και η μη συνέχισή της με οποιαδήποτε μορφή

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ- ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 1. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη διαγραφή ατομικής επιχείρησης, δηλαδή τα υπό 1,2,3,4,5 και 6 στοιχεία και επιπλέον
 2. Για τα μέλη εταιριών ΕΠΕ, απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του
 3. Για τα μέλη εταιριών Ο.Ε. ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι έπαυσε να είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης)
 4. Για τα μέλη Δ.Σ. εταιριών Α.Ε. απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ, από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του οριζόμενου από το καταστατικό ασφαλίσιμου ποσοστού αποδεικνυόμενο με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τη ΔΟΥ

 

Comments are closed.