πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Πτώχευσης
December 4, 2013
πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
December 4, 2013

Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης: 

  1. Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Γέννησης
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος

  4. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.