Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς
November 22, 2013
λογιστές αθηνών
Η νέα ευρωπαϊκή «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2013/34/EE» πάνω στην οποία βασίζεται το προσχέδιο των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
November 25, 2013

Οριστική Διαγραφή Οχήματος

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την οριστική διαγραφή οχήματος:

  1. Συμπληρώστε την Αίτηση Οριστικής Διαγραφής και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  3. Άδεια κυκλοφορίας
  4. Πινακίδες
  5. Εξοφλητική πράξη, εάν παρακρατείται η κυριότητα
  6. Βιβλιάριο μεταβολών, εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο (ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
  7. Στην περίπτωση που το όχημα έχει παραδοθεί στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης
  8. Σε περίπτωση απώλειας της άδειας ή/και των πινακίδων, απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας
  9. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  10. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.