Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869
Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων
December 17, 2013
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869
Μεταφορά Έδρας Επιχειρήσεων
December 17, 2013

Αλλαγή – Προσθήκη ΚΑΔ

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για τη δήλωση των κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ) στη ΔΟΥ:

  1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  2. Δήλωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσωπου (έντυπο Μ2) ή στην περιπτωση εταιριών ΕΠΕ και ΑΕ, δήλωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσωπου (έντυπο Μ3)
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  4. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.