δου
Θεώρηση Στοιχείων ΚΒΣ
November 14, 2013
Μεταβολή Στοιχείων
November 14, 2013

Κατάθεση Πινακίδων (Προσωρινή Ακινησία)

δου

Απαραίτητες ενέργειες για την προσωρινή κατάθεση πινακίδων (προσωρινή ακινησία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλετας)

  1. Τυπώστε και συμπληρώστε σε δύο (2) αντίτυπα την Δήλωση Προσωρινής Ακινησίας Οχήματος που θα την πάρετε από εμάς
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  3. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
  4. Πινακίδες αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ΙΧ θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιωτικό χώρο. θα την πάρετε από εμάς. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
  6. Εάν ο χώρος στάθμευσης ενοικιάζεται ή παραχωρείται, χρειάζεται το μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία
  7. Εάν ο χώρος παραχωρείται από τρίτο χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου που θα την πάρετε από εμάς. Στη συνέχεια ο κάτοχος του ακινήτουθα πρέπει να πάει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
  8. Τυπώστε την εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  9. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.