Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Μεταβίβαση Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας
November 22, 2013
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Οριστική Διαγραφή Οχήματος
November 22, 2013

Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς:

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Μεταβίβασης Λόγω Κληρονομιάς και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν (αποδοχή κληρονομιάς). Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:
  α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  β. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος
  γ. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
 4. Βεβαίωση ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας
 5. Άδεια κυκλοφορίας και βιβλιάριο μεταβολών (μόνο για τις άδειες που έχει χορηγηθεί τούτο, δηλαδή τις άδειες παλιού τύπου)
 6. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ
 7. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς  και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 8. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.