πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
December 4, 2013
πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Μετάφραση Πιστοποιητικών από το Υπουργείο Εξωτερικών
December 4, 2013

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών: 

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

 4. Δυο (2) υπεύθυνες δηλώσεις από μάρτυρες (όχι συγγενείς).
  1. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ο θανών ήταν άγαμος
  2. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ο θανών ήταν έγγαμος με παιδιά
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ο θανών ήταν έγγαμος χωρίς παιδιά
  4. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 5. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.