Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869
Αλλαγή – Προσθήκη ΚΑΔ
December 17, 2013
φωτοβολταικα epidotisi espa
Παγωμένες και για το 2014 θα είναι οι συμβάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών
December 18, 2013

Μεταφορά Έδρας Επιχειρήσεων

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη 3869

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για τη μεταφορά της έδρας της επιχείρησής σας στη ΔΟΥ:

Α. Μεταφορά Έδρας Ατομικής Επιχείρησης

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο στην αρμόδια ΔΟΥ, ή συμβόλαιο αγοράς αν πρόκειται για μεταφορά σε ιδιόκτητο ακίνητο ή παραχωρητήριο
 3. Κατάθεση του πιο πάνω μισθωτηρίου στην ΔΟΥ που υπάγεται η νέα έδρα της επιχείρησης για διενέργεια ελέγχου, ορισμό αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας
 4. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 5. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 6. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 7. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο
 8. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 9. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ
 10. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 11. Καλέστε μας ΕΔΩ

   

 


 

Β. Μεταφορά Έδρας ΟΕ-ΕΕ

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρίας
 2. Τροποποίηση του καταστατικού σε πέντε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.
 3. Θεώρηση της τροποίησης του καταστατικού από την αρμόδια ΔΟΥ
 4. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο ταμείο πρόνοιας δικηγόρων
 5. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο ταμείο νομικών
 6. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο αρμόδιο επιμελητήριο
 7. Κατάθεση και θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο πρωτοδικείο (σε 3 τουλάχιστον αντίγραφα)
 8. Κατάθεση του τροποιημένου καταστατικού στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή
 9. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 10. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 11. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 12. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο
 13. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 14. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ
 15. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 16. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

 


 

Γ. Μεταφορά Έδρας ΕΠΕ

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρίας
 2. Τροποποίηση του καταστατικού σε πέντε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.
 3. Θεώρηση της τροποίησης του καταστατικού από την αρμόδια ΔΟΥ
 4. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο ταμείο πρόνοιας δικηγόρων
 5. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο ταμείο νομικών
 6. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο αρμόδιο επιμελητήριο
 7. Κατάθεση και θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο πρωτοδικείο (σε 3 τουλάχιστον αντίγραφα)
 8. Δημοσίευση του τροποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ και λήψη ΤΑΠΕΤ από το εθνικό τυπογραφείο
 9. Κατάθεση του τροποιημένου καταστατικού στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή
 10. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 11. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 12. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 13. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο
 14. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 15. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ
 16. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 17. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

 


 

 Δ. Μεταφορά Έδρας ΑΕ

 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του νομικού εκπροσώπου της εταιρίας
 2. Απόφαση του ΔΣ για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ με θέμα ημερήσιας διάταξης τη μεταφορά της έδρας της επιχείρησης και την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά στην έδρα αυτής
 3. Πρακτικά της συγκληθείσας ΓΣ
 4. Τροποποίηση του καταστατικού σε πέντε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.
 5. Κωδικοποίηση του τροποποιημένου καταστατικού
 6. Υποβολή του τροποποιημένου καταστατικού στη Νομαρχία μαζί με την αίτηση για ανακοίνωση της τροποποίησης, την απόφαση του ΔΣ για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ, το πρακτικό της ΓΣ και το παράβολο για τη δημοσίευση της τροποποίησης καταστατικού αξίας 289,72 €
 7. Κατάθεσητης ανακοίνωσης της αλλαγής έδρας, του τροποποιημένου καταστατικού και του μισθωτήριου στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή
 8. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή
 9. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 10. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ (από εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
 11. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο
 12. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ  (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
 13. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ
 14. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 15. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.