Μετάφραση Πιστοποιητικών από το Υπουργείο Εξωτερικών

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών
December 4, 2013
πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
December 4, 2013

Μετάφραση Πιστοποιητικών από το Υπουργείο Εξωτερικών

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επίσημη μετάφραση των πιστοποιητικών: 

  1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση με τις απαραίτητες θεωρήσεις και σφραγίδες (ρωτήστε την υπηρεσία έκδοσης του πιστοποιητικού εάν απαιτείται και η )

  2. Συμπληρώστε την Αίτηση Επίσημης Μετάφρασης

  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  4. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.