λογιστικές υπηρεσίες
ΓΣΕΒΕΕ – Προτάσεις στο καινούργιο σχέδιο νόμου που αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων
December 17, 2013
Δικηγόροι Αθηνών
Έναρξη ατομικής επιχείρησης
December 17, 2013

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος

Δικηγόροι Αθηνών

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για το διαδικασία διακοπής του ελεύθερου επαγγέλματος ή της ατομικής επιχείρησης:

  1. Θεωρημένα μπλοκ ΤΠΥ ή ΑΠΥ, από τα οποία ΔΕΝ θα πρέπει να έχει εκδοθεί καμία απόδειξη από 1/1/2011 και μετά.
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  3. Συμπλήρωση της αίτησης διακοπής (Μ4), και τέλος
  4. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 ότι “δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης”.
  5. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και στη συνέχεια πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  6. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.