Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
November 22, 2013
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Κάρτα Στάθμευσης ΑμεΑ
November 22, 2013

Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την έκδοση σημειώματος ρυμούλκησης:

A. Πρώτη Έκδοση

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου», εκτός της περίπτωσης που το ρυμουλκούμενο διαθέτει έγκριση τύπου
 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 5. Αποδεικτικό αγοράς της μπαγκαζιέρας, του τρεϊλερ ή της τροχοσκηνής
 6. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 7. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Β. Μεταβίβαση Μεταχειρισμένου Τρειλερ

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»
 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από τη ΔΟΥ
 6. Σημείωμα ρυμούλκησης προηγούμενου κατόχου
 7. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 8. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Γ. Αλλαγή αυτοκινήτου (ίδιος ιδιοκτήτης)

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»
 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου αυτοκινήτου
 5. Προηγούμενο σημείωμα ρυμούλκησης
 6. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 7. Καλέστε μας ΕΔΩ

Δ. Ρυμούλκηση και από δεύτερο αυτοκίνητο (Διαφορετικός ιδιοκτήτης)

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»
 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του δεύτερου αυτοκινήτου
 5. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης
 6. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) του κατόχου του ρυμουλκούμενου στην οποία θα αναγράφει:«παραχωρώ την χρήση του με αρ. πλαισίου ……………………………………… τρέιλερ, μπαγαζιέρας, ή τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον ……………………………………………………. (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου) κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ……………………………. αυτοκινήτου
 7. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 8. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Απαραίτητα παράβολα – κόστη για την έκδοση:

1. Παράβολο 3 € από την ΔΟΥ

 

Comments are closed.