δου
Θεώρηση Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων
November 14, 2013
δου
Θεώρηση Στοιχείων ΚΒΣ
November 14, 2013

Θεώρηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου

δου

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για τη θεώρηση:

  1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  2. Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε τρία (3) αντίτυπα.
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό (δεν απαιτείται σε περίπτωση τροποποίησης υπάρχοντος συμβολαίου χωρίς αλλαγή ενοικιαστή ή όταν το ακίνητο είναι μικρότερο από 50 τ.μ.)
  4. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής
  5. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.