Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Αντικατάσταση Πινακίδων
November 22, 2013
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
November 22, 2013

Άρση Παρακράτησης Κυριότητας

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την άρση παρακράτησης κυριότητας:

  1.  Συμπληρώστε την Αίτηση Άρσης Παρακράτησης Κυριότητας και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  3. Αδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  4. Εξοφλητικό Τραπέζης, ή εφόσον πρόκειται για ιδιώτη Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του πωλητού του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας, που θα πάρετε από εμάς, με το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
  5. Υπεύθυνη δήλωση της αντιπροσωπείας που αγοράστηκε το όχημα ότι έχει εξοφληθεί,που θα πάρετε από εμάς, με το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
  6. ΦΕΚ ίδρυσης αντιπροσωπείας
  7. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  8. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.