Μεταβολή Στοιχείων
November 14, 2013
Συνταξιοδοτικά
Εξασφάλιση των ορίων συνταξιοδότησης με προκαταβολή των εισφορών – Θα προκαταβάλλονται οι εισφορές έως τη θεμελίωση της σύνταξης
November 15, 2013

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

δου

Απαραίτητες προϋποθέσεις – δικαιολογητικά για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας:

  1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  2. Συμπληρώστε την αίτηση (Α9) που θα πάρετε από εμάς
  3. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ή εφόσον υπάρχουν να έχουν μπει σε ρύθμιση
  4. Να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος
  5. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, να έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το τελευταίο οικονομικό  έτος
  6. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  7. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Comments are closed.