πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
December 4, 2013
nea, εσπα, αναπυξιακός, νόμος, επιδοτήσεις
Η φορολογική εξομοίωση της προσωπικής εταιρείας, προς την κεφαλαιουχική
December 5, 2013

Σφραγίδα της Χάγης

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση με τη σφραγίδα χάγης (apostille): 

  1. Γνήσιο πιστοποιητικό, βεβαίωση ή έγγραφο υπογγεγραμμένο και με τις απαραίτητες σφραγίδες από την υπηρεσία έκδοσης

  2. Η σφραγίδα της χάγης θα πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε μετάφρασης

  3. Ρωτήστε μας για τον κατάλογο των χωρών στις οποίες χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης
  4. Ρωτήστε μας για  κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων σε όλη τη χώρα
  5. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  6. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.