Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης
December 4, 2013
πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Σφραγίδα της Χάγης
December 4, 2013

Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης: 

  1. Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  4. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.