Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

January 4, 2016

Λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, επιδοτήσεις και άλλες για Υπηρεσίες για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , Φορείς, Συλλόγους , Κοιν.Σε.Π, συνεταιρισμούς και άλλους μη κερδοσκοπικούς

Η  ILFconsulting,  Φοροτεχνική, Μελετητική, Συμβουλευτική και Αναπτυξιακή Εταιρία , που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια, δυναμικά στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Χώρο,  αναλαμβάνει υπεύθυνα για τον συντονισμό, […]
June 30, 2015

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας για Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

  Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας  έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από:   Τα κριτήρια για […]
December 23, 2014
epidotisi espa logistika nomika

Υπηρεσίες Φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ,Σωματείων, Συλλόγων και Αθλητικών εγκαταστάσεων

Η πιστοποίηση και αναγνώριση Φορέων, οργανισμών, ΜΚΟ και αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί μία εξειδικευμένη υπηρεσία της ILF consulting με σκοπό την αναγνωρισμένη λειτουργία τους από το κράτος. […]
November 27, 2014
υπερχρεωμένα νοικοκυριά logistika espa

Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος  Επενδύσεων με : 1.Παρακολούθηση και ενημέρωση για δυνατότατα ένταξης έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα 2.Εύρεση,  σύνταξη και υποβολή  προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. 3.  […]
November 27, 2014
Διαχείριση περιουσίας

Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του τμήματος Προμηθειών  με: 1. Σύνταξη και υποβολή προσκλήσεων για προμήθειες. 2. Σύνταξη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών. 3.  Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων […]
November 27, 2014
λογιστικα accounting

Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική υποστήριξη με εξειδικευμένους λογιστές στο Δημόσιο λογιστικό σε συνδυασμό με την υποχρέωση τήρησης του Π.Δ 205/97 σε συνδυασμό με την εξέλιξη του διπλογραφικού συστήματος . 1. […]
November 14, 2014

Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία τεκμηρίωσης Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων της Διεύθυνσης σε τρία επίπεδα: Προγραμματιζόμενα […]
November 14, 2014

Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία τεκμηρίωσης Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων της Διεύθυνσης σε τρία επίπεδα: Προγραμματιζόμενα […]
November 14, 2014
Νομική προστασία, υπερχρεμένα νοικυριά,

Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων-στόχων-συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα: Α. ΓΡΑΦΕΙΟ […]