Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

December 1, 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία Εξειδικευμένης Αναζήτησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων Επιδότησης αφορά Δήμους, δημόσιους φορείς – οργανισμούς – ιδρύματα και μεσαίες – μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις – ομίλους, σε λειτουργία […]
January 4, 2016