Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Άρση Παρακράτησης Κυριότητας
November 22, 2013
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης
November 22, 2013

Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας:

A. Καινούρια αυτοκίνητα

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Δύο (2) πιστοποιητικά εκτελωνισμού από Τελωνείου (πιστοποιητικό Α και Β)
 4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
 5. Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας
 7. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 8. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Β. Εισαγωγή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας που θα σας δώσουμε και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Πιστοποιητικό εκτελωνισμού από Τελωνείο ή Ο.Δ.Δ.Υ.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το Κ.Τ.Ε.Ο.
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης
 6. Φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας
 7. Βεβαίωση Ν. 2960/2001( ΦΕΚ 265/Α ) σε σχέση με την οδηγία καυσαερίων ή έγκριση τύπου οχήματος
 8. Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς
 9. Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας
 10. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 11. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Απαραίτητα παράβολα:

1. Τέλος άδειας οχήματος

  • Αυτοκίνητα 
  • Μοτοσυκλέτες 

2. Τέλη κυκλοφορίας 2012

Α. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρίν από τις 31/10/2010

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλη Κυκλοφορίας (€)
Α’

 

Εως 300

 

22 €

 

Β’

 

301 – 785

 

55 €

 

Γ’

 

786 – 1071

 

120 €

 

Δ’

 

1072 – 1357

 

135 €

 

Ε’

 

1358 – 1548

 

240 €

 

ΣΤ’

 

1549 – 1738

 

265 €

 

Ζ’

 

1739 – 1928

 

300 €

 

Η’

 

1929 – 2357

 

660 €

 

Θ’

 

2358 – 3000

 

880 €

 

Ι’

 

3001 – 4000

 

1.100 €

 

Κ’

 

4001 και άνω

 

1.320 €

 

Β. Για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από τις 1/11/2010

Κλιμάκιο Εκπομπών CO2 (γραμ./χιλ.) Ετήσια τέλη / γραμ. CO2 Σύνολο τελών
0 – 100

 

0 €/γραμ.

 

0 €

 

101 – 120

 

0,90 €/γραμ.

 

90,9 € – 108 €

 

121 – 140

 

1,10 €/γραμ.

 

133,1 € – 154 €

 

141 – 160

 

1,70 €/γραμ.

 

239,7 € – 272 €

 

161 – 180

 

2,25 €/γραμ.

 

362,25 € – 405 €

 

181 – 200

 

2,55 €/γραμ.

 

461,55 € – 510 €

 

201 – 250

 

2,80 €/γραμ.

 

562,8 € – 700 €

 

251 και άνω

 

3,40 €/γραμ.

 

853,4 € και άνω

 

 

Comments are closed.