Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Δημοσίευσης Διαθήκης

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
December 4, 2013
πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Πτώχευσης
December 4, 2013

Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Δημοσίευσης Διαθήκης

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης: 

  1. Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποιητικού Περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

  3. Ακριβής ημερομηνία θανάτου

  4. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Κόστος έκδοσης πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης:

1. Μεγαρόσημο για την κατάθεση της αίτησης και του αρχικού αντιγράφου –  5,5 € 

2. Κόστος κάθε αντιγράφου πέραν του αρχικού – 2,2 €

Comments are closed.