Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης
November 22, 2013
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου
November 22, 2013

Κάρτα Στάθμευσης ΑμεΑ

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ:

 1. Συμπληρώστε την Αίτηση Ειδικής Κάρτας Στάθμευσης ΑμεΑ και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 4. φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος
 5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
 6. Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί)
 7. Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί ως αναπηρικό)
 8. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ:

 1. Τυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Ειδικής Κάρτας Στάθμευσης ΑμεΑ και πηγαίνετε για το γνήσιο της υπογραφής στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 4. φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος
 5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
 6. Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί)
 7. Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί ως αναπηρικό)
 8. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 9. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.