δου
Έκδοση ΑΦΜ
November 14, 2013
δου
Θεώρηση Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων
November 14, 2013

Έκδοση Κλειδάριθμου

δου

Απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση:

  1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  2. Συμπληρώστε την αίτηση απόδοσης ΑΦΜ (Μ1) που θα πάρετε από εμάς
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
  4. Καλέστε μας ΕΔΩ

Comments are closed.