πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Δημοσίευσης Διαθήκης
December 4, 2013
πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων
Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης
December 4, 2013

Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Πτώχευσης

πληστηριασμοί, ρύθμιση, οφείλων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης: 

  1. Συμπληρώστε την Αίτηση Περί μη Πτώχευσης
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του νομικού εκπροσώπου της εταιρίας
  3. Επωνυμία εταιρίας
  4. ΑΦΜ εταιρίας
  5. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Παρατηρήσεις:

Το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης χρειάζεται εως και είκοσι (20) εργάσιμες να εκδοθεί.

 

Κόστος έκδοσης πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης

1. Μεγαρόσημο για την κατάθεση της αίτησης και του αρχικού αντιγράφου –  5,5 € 

2. Κόστος κάθε αντιγράφου πέραν του αρχικού – 2,2 €

Comments are closed.