Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Κάρτα Στάθμευσης ΑμεΑ
November 22, 2013
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων
Μεταβίβαση Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας
November 22, 2013

Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου

Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου:

 • Συμπληρώστε την Αίτηση Κάρτας Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους με σφραγίδα παραλαβής από εφοριακό και κύρια κατοικία την δηλούμενη διεύθυνση.Σε περίπτωση που έχει σταλεί ταχυδρομικώς : Ε1 και ταχυδρομική απόδειξη.
 • Σε περίπτωση που έχει σταλεί μέσω Taxis : Εκτύπωση από το site του TAXIS
 • Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένου νομίμως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή μισθωτή, στην οποία θα αναφέρεται η φιλοξενία του δικαιούχου της κάρτας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι η διεύθυνση για την οποία αιτείται την παραλαβή σήματος μόνιμου κατοίκου είναι ο τόπος της κύριας, πραγματικής και μόνιμης κατοικίας του, με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτουΣε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε άλλο όνομα θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος με το γνήσιο της υπογραφής από τον κάτοχό του
 • Για όχημα εταιρείας:Βεβαίωση παραχώρησης χρήσης οχήματος από την εταιρεία στον δικαιούχο της κάρτας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της
 • ΦΕΚ ή Καταστατικό, που αποδεικνύει την ύπαρξη της εταιρείας και την νόμιμη εκπροσώπησή της από τον υπογράφοντα την ανωτέρω βεβαίωση
 • Συμβόλαιο εταιρείας ή προσώπου (αν αφορά πρόσωπο) με εταιρεία LEASING (εάν αφορά όχημα με χρονομίσθωση)
 • Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου:
 • Συμπληρώστε την Αίτηση Κάρτας Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους με σφραγίδα παραλαβής από εφοριακό και κύρια κατοικία την δηλούμενη διεύθυνση.Σε περίπτωση που έχει σταλεί ταχυδρομικώς : Ε1 και ταχυδρομική απόδειξη.
 • Σε περίπτωση που έχει σταλεί μέσω Taxis : Εκτύπωση από το site του TAXIS
 • Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένου νομίμως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή μισθωτή, στην οποία θα αναφέρεται η φιλοξενία του δικαιούχου της κάρτας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι η διεύθυνση για την οποία αιτείται την παραλαβή σήματος μόνιμου κατοίκου είναι ο τόπος της κύριας, πραγματικής και μόνιμης κατοικίας του, με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτουΣε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε άλλο όνομα θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος με το γνήσιο της υπογραφής από τον κάτοχό του
 • Για όχημα εταιρείας:Βεβαίωση παραχώρησης χρήσης οχήματος από την εταιρεία στον δικαιούχο της κάρτας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της
 • ΦΕΚ ή Καταστατικό, που αποδεικνύει την ύπαρξη της εταιρείας και την νόμιμη εκπροσώπησή της από τον υπογράφοντα την ανωτέρω βεβαίωση
 • Συμβόλαιο εταιρείας ή προσώπου (αν αφορά πρόσωπο) με εταιρεία LEASING (εάν αφορά όχημα με χρονομίσθωση)
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 • Καλέστε μας ΕΔΩ

 Απαραίτητα παράβολα – κόστη για την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου:

 • Κόστος ετήσιου τέλους στάθμευσης – 10 €
 • Κόστος Διεκπεραίωσης από Διεκπεραιώσεις.gr – από 20 €
 • Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου:
 • Συμπληρώστε την Αίτηση Κάρτας Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους με σφραγίδα παραλαβής από εφοριακό και κύρια κατοικία την δηλούμενη διεύθυνση.Σε περίπτωση που έχει σταλεί ταχυδρομικώς : Ε1 και ταχυδρομική απόδειξη.
 • Σε περίπτωση που έχει σταλεί μέσω Taxis : Εκτύπωση από το site του TAXIS
 • Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένου νομίμως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή μισθωτή, στην οποία θα αναφέρεται η φιλοξενία του δικαιούχου της κάρτας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι η διεύθυνση για την οποία αιτείται την παραλαβή σήματος μόνιμου κατοίκου είναι ο τόπος της κύριας, πραγματικής και μόνιμης κατοικίας του, με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτουΣε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε άλλο όνομα θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος με το γνήσιο της υπογραφής από τον κάτοχό του
 • Για όχημα εταιρείας:Βεβαίωση παραχώρησης χρήσης οχήματος από την εταιρεία στον δικαιούχο της κάρτας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της
 • ΦΕΚ ή Καταστατικό, που αποδεικνύει την ύπαρξη της εταιρείας και την νόμιμη εκπροσώπησή της από τον υπογράφοντα την ανωτέρω βεβαίωση
 • Συμβόλαιο εταιρείας ή προσώπου (αν αφορά πρόσωπο) με εταιρεία LEASING (εάν αφορά όχημα με χρονομίσθωση)
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 • Καλέστε μας ΕΔΩ

Απαραίτητα παράβολα – κόστη για την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου:

 • Κόστος ετήσιου τέλους στάθμευσης – 10 €
 • Κόστος Διεκπεραίωσης από Διεκπεραιώσεις.gr – από 20 €
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και πηγαίνετε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 • Καλέστε μας ΕΔΩ

 

Απαραίτητα παράβολα – κόστη για την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου:

1. Κόστος ετήσιου τέλους στάθμευσης – 10 €

 

Comments are closed.