Δικηγόροι Αθηνών
Έναρξη ατομικής επιχείρησης
December 17, 2013
Δικηγόροι Αθηνών
Έναρξη υποκαταστήματος
December 17, 2013

Έναρξη επιχείρησης ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ

etairia nea

Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την έναρξη της επιχείρησης ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ:

 1. Σύνταξη καταστατικού σύστασης της εταιρίας
 2. Κατάθεση του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας
 3. Πληρωμή 1% επί του κεφαλαίου ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ
 4. Θεώρηση του καταστατικού απο το Ταμείο Νομικών
 5. Θεώρηση του καταστατικού απο το Ταμείο Προνοίας δικηγόρων
 6. Θεώρηση του καταστατικού απο το αντίστοιχο Επιμελητήριο
 7. Κατάθεση του εν λόγω καταστατικού στο Πρωτοδικείο και παραλαβή γνησίων αντιγράφων
 8. Μέσα σε 1 (ένα) μήνα το αργότερο, δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ3 ) , σχέσεων φορολογουμένου ( Μ7 ) και μελών μη φυσικού προσώπου ( Μ8 )
 9. Θεώρηση Βιβλίων ή Ημερολογίων και στοιχείων της εταιρίας (μόνο από λογιστικό σύμβουλο)
 10. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην εξουσιοδότηση που θα πάρετε από εμάς και στη συνέχεια πηγαίνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής         
 11. Καλέστε μας ΕΔΩ

 

 

 

Comments are closed.