ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως 60%. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για Κτηνιατρικές δραστηριότητες