2024 – ΕΣΠΑ: Τουριστικά/ Δικαιολογητικά / Ενημερωτικό υλικό / Προσφορά – εντολή συνεργασίας