Επιδότηση έως 75% για Κατασκευή επίπλων. “Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα”. Σε αναμονή νέας πρόσκλησης υποβολών