Βιοτεχνίες : Έως 75% επιδότηση. Ευκαιρία αυτονομίας και εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις