Επιδότηση έως 75% για ίδρυση ή επέκταση για Παραγωγή βασικών μετάλλων