επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Σε αναμονή νέας πρόσκλησης υποβολών