40% επιδότηση στην Περιφέρεια Αττικής και από 50.000 ευρώ τα επιδοτούμενα σχέδια. Αναπτυξιακός νόμος: Υποβολές έως 30/12/2022 έως 75% επιδότηση στην Αγροδιατροφή