Επιδότηση έως 75% για ίδρυση ή επέκταση για Εγκατάσταση Ιαματικού Τουρισμού