Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων Δημόσιων Οργανισμών, φορέων,συλλόγων, μ.κ.ο

  Διορίες προγραμμάτων επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων Δημόσιων οργανισμών και φορέων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+Αθλητισμός Συμπράξεις συνεργασίας ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21/1/16, 12/5/2016
  • Μικρές συμπράξεις συνεργασίας ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12/5/2016
  • Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21/1/16, 12/5/2016.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+Δραστηριότητες Jean Monnet. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25/2/16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Βασική δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  2/2/2016 , 26/4/16 , 4/10/2016, 18/2/16, 1/4/2016

Επιδότηση έως και 85% για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG 2014 – 2020.Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2015.
Πρόγραμμα ευρωπαϊκό Balkan-Meditteranean Programme 2014-2020.Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2015.

 

Ενδεικτικά προγράμματα, πλατφόρμες επιδοτήσεων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που υποβλήθηκαν από την ILF consulting για ιδιώτες, επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες, συλλόγους, ΜΚΟ, κ.α.