Ενδεικτικά προγράμματα, πλατφόρμες επιδοτήσεων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που υποβλήθηκαν από την ILF consulting για ιδιώτες, επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες, συλλόγους, μκο, κ.α.

Ενδεικτικά προγράμματα, πλατφόρμες επιδοτήσεων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που υποβλήθηκαν από την ILF consulting για ιδιώτες, επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες, συλλόγους, μκο, κ.α.

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

LEADER

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ERASMUS+

HORIZON

COSME

ΩΝΑΣEΙO ΙΔΡΥΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

PROGRESS

PRIAMOS

ΚΑΠΕ

Ε.Χ.Μ.EOX

LIFE

ΕΤΕΑΜ

ΤΕΠΙΧ

JESSICA

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΟΑΕΔ

ΠΑΒΕΤ

SOLIDARITY NOW USA

ENTEPRISE EUROPE NETWORK

Κ.Ε.Δ.Ε

Ε.Ν.Π.Ε

Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ

START UP GREECE

INVEST IN GREECE

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ε.Τ.Π

ΜΟΔ.Α.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Γ.Γ.Ε.Τ