τράπεζεςΣτρατηγική και Επιλογή Λύσεων – Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων

Ιδρύσεις Υπεράκτιων και  Αλλοδαπών εταιρειών.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο,

την Ελληνική και ξένη φορολογική νομοθεσία.

Συνεργάτες μας είναι κορυφαίοι δικηγόροι και λογιστές του εξωτερικού.

Επικοινωνήστε για να δούμε μαζί πια στρατηγικά υπεράκτια εταιρεία αρμόζει για τις δραστηριότητες  σας και να τη δημιουργήσουμε βάση των αναγκών σας.

Εδώ, Δίνουμε Λύση .

Σας παρέχουμε ενδεικτικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

  • α.) Σύσταση, νομική εγγραφή και διατήρηση Υπερακτίων Εταιριών οποιασδήποτε εθνικότητας.
  • β.) Απόλυτη εξασφάλιση της ανωνυμίας των πραγματικών ιδιοκτητών, εφ’ όσον το επιθυμούν.
  • γ.) Ανάληψη και διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αγορά ακινήτων, σκαφών ή άλλων αξιών στην Ελλάδα και αποφυγή νομικών περιπλοκών.
  • δ.) Ανάληψη ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών.
  • ε.) Παροχή πλήρους γραμματειακής, λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης, όπως και παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου, τηλεφώνου και fax μέσω των γραφείων μας από και προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
  • στ.) Έκδοση και τήρηση πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισμό εκπροσώπων στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού, σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας (By-laws) ή τροποποίησή του κατόπιν οδηγιών των ενδιαφερομένων, σύνταξη συμβάσεων και εκτέλεση οδηγιών των πραγματικών ιδιοκτητών.
  • ζ.) Νηολόγηση πλοίων και σκαφών αναψυχής, αλλαγή σημαίας, υποθηκεύσεις, κλπ.
  • η) Αξιολόγηση  για ίδρυση εταιρείας για εκμετάλλευση ακίνητων και ακίνητης περιουσίας
  • θ.) Πολλές άλλες υπηρεσίες συναφείς προς την εξειδικευμένη αυτή μορφή της εταιρίας.
  • ι.) Διαθέτουμε παρακαταθήκη ετοίμων Υπερακτίων Εταιριών οι οποίες μπορούν να μεταβιβασθούν και να περιέλθουν αμέσως (εντός μιας ώρας) στην κυριότητα των ενδιαφερομένων.

Οι υπηρεσίες μας συνοδεύονται από απόλυτη εχεμύθεια, ταχύτατη εξυπηρέτηση και λογικό κόστος.

Εδώ, Δίνουμε Λύση.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com