Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

Start your business

Start your business

H ILF consulting προσφέρει σε αυτούς που θέλουν να κάνουν την ιδέα τους πράξη, σε αυτούς που θέλουν να απεμπλακούν από την αναζήτηση εργασίας και θέλουν να δημιουργήσουν μία δική τους δραστηριότητα, την υπηρεσία Start your business. Η υπηρεσία Star…
Αξιοποιήστε το Πελατολόγιο σας

Αξιοποιήστε το Πελατολόγιο σας

 Υπηρεσία Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Πελατολογίου από την ILF consulting. Για την αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης σας, την αποδοτικότερη χρήση του υπάρχοντος πελατολογίου καθώς και την βελτίωση του ελάτε σε επαφή με το  αρμόδιο τμήμα της IL…
Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

Δημόσια έργα και διαγωνισμοί

  Η εταιρεία ΙLF consulting, πρωτοπόρα όπως πάντα σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση υποστήριξης επενδυτικών προγραμμάτων και με βαθιά συναίσθηση των δημιουργικών ικανοτήτων της προτείνει μία νέα καινοτόμα δράση υποστηρικτών ενεργειών για τις προσπάθειες ανάπτυξης των επενδυτών.Η …
Λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, επιδοτήσεις  και άλλες για Υπηρεσίες για  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , Φορείς,  Συλλόγους , Κοιν.Σε.Π, συνεταιρισμούς και άλλους μη κερδοσκοπικούς

Λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, επιδοτήσεις και άλλες για Υπηρεσίες για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , Φορείς, Συλλόγους , Κοιν.Σε.Π, συνεταιρισμούς και άλλους μη κερδοσκοπικούς

Η   ILFconsulting ,  Φοροτεχνική, Μελετητική, Συμβουλευτική και Αναπτυξιακή Εταιρία , που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια, δυναμικά στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Χώρο,  αναλαμβάνει υπεύθυνα για τον συντονισμό, τον έλεγχο, την ενίσχυση, και την δ…
Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική υποστήριξη  με εξειδικευμένους λογιστές στο Δημόσιο λογιστικό σε συνδυασμό με την υποχρέωση τήρησης του Π.Δ 205/97 σε συνδυασμό με την εξέλιξη του διπλογραφικού συστήματος . 1.  Αναλυτικότερα υποστηρίζουμε την σύνταξη και εγγραφές γραμματίων- …
Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Λογιστική υποστήριξη  με εξειδικευμένους λογιστές στο Δημόσιο λογιστικό σε συνδυασμό με την υποχρέωση τήρησης του Π.Δ 205/97 σε συνδυασμό με την εξέλιξη του διπλογραφικού συστήματος . 1.  Αναλυτικότερα υποστηρίζουμε την σύνταξη και εγγραφές γραμματίων…
Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία τεκμηρίωσης Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων της Διεύθυνσης σε τρία επίπεδα: Προγραμματιζόμενα έργα Υπό εκτέλεση έργα Αποπερατωθέντα έργαΣτο αρ…
Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Οικονομoτεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία τεκμηρίωσης Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων της Διεύθυνσης σε τρία επίπεδα: Προγραμματιζόμενα έργα Υπό εκτέλεση έργα Αποπερατωθέντα έργαΣτο αρ…
Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας

  Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από:   Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί…
Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας  για Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας για Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

  Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας  έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από:   Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί γ…
Τεχνική Υπηρεσία της ILF consulting

Τεχνική Υπηρεσία της ILF consulting

H ILF consulting  προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες αναλύονται στις παρακάτω ενότητες:   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν στην: Ανέγερση μονοκατοικίας-πολυκατοικίας Προσθήκη καθ΄ύψο…
Υπηρεσία Βιωσιμότητας και Αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων

Υπηρεσία Βιωσιμότητας και Αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων

Η υπηρεσία της ILF consulting  Βιωσιμότητας και Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων  έχει ως στόχο την εξέταση και την δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε μία επιχείρηση να μπορεί να είναι πρωτίστως βιώσιμη αλλά και ανταγωνιστική. Μία επιχείρηση έχει να αν…
Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου

Υπηρεσία Διαχείρισης Οφειλών Δημοσίου

Η ομάδα της ILF consulting παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις την δυνατότητα διαχείρισης των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί προς το Δημόσιο, λόγω των πρόσφατων οικονομικών συνθηκών με τον πλέον βέλτιστο τρόπο. Ο συνδυασμός των εξειδικευμένων τμημάτων τη…
Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος  Επενδύσεων  με : 1.Παρακολούθηση και ενημέρωση για δυνατότατα ένταξης έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα 2.Εύρεση,  σύνταξη και υποβολή  προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. 3.  Υποστήριξη υφιστάμενων εγκεκριμένων πρ…
Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσία Υποστήριξης Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος  Επενδύσεων  με : 1.Παρακολούθηση και ενημέρωση για δυνατότατα ένταξης έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα 2.Εύρεση,  σύνταξη και υποβολή  προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. 3.  Υποστήριξη υφιστάμενων εγκεκριμένων …
Υπηρεσίες Φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ,Σωματείων, Συλλόγων και Αθλητικών εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ,Σωματείων, Συλλόγων και Αθλητικών εγκαταστάσεων

Η πιστοποίηση και αναγνώριση Φορέων, οργανισμών, ΜΚΟ και αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί μία εξειδικευμένη υπηρεσία της ILF consulting με σκοπό την αναγνωρισμένη λειτουργία τους από το κράτος. Η πιστοποίηση και η αναγνώριση είναι υποχρεωτική για να μπορέ…
Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του τμήματος Προμηθειών   με: 1. Σύνταξη και υποβολή προσκλήσεων για προμήθειες. 2. Σύνταξη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών. 3.  Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων στην υπηρεσία Επιτρόπου 4.  Σύνταξη και υποβολή φακέλου προσ…
Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του Τμήματος Προμηθειών σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Υποστήριξη του τμήματος Προμηθειών   με: 1. Σύνταξη και υποβολή προσκλήσεων για προμήθειες. 2. Σύνταξη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών. 3.  Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων στην υπηρεσία Επιτρόπου 4.  Σύ…
Υποστήριξη Αγροτικών επενδύσεων και επιδοτήσεων

Υποστήριξη Αγροτικών επενδύσεων και επιδοτήσεων

Ο Αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους την Ελληνικής Οικονομίας. Ο Διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός δημιουργεί υψηλές και διαρκείς ανάγκες τόσο για τον εκσυχρονισμό όσο και την υποστήριξη των Αγροτών και των νέων Αγροτών που θέ…
Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Oικονομοτεχνικές μελέτες και υποστηρικτικές υπη ρεσίες ILF consulting Η ανώτατη εκπαίδευση των στελεχών σε συνδυασμό με την γνώση της αγοράς  και την εμπειρία,  έχει δώσει το έναυσμα για την ταχεία ανάπτυξη των πελατών της εταιρείας ILF consultin…
Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων-στόχων-συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα: Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Αρμοδιότητες 1.  Παρέχει γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές, σχετικά με αμφισβητούμ…
Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Νομική Υποστήριξη σε Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων-στόχων-συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα: Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Αρμοδιότητες 1.  Παρέχει γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές, σχετικά με αμφισβ…
Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις - Business solutions

Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις – Business solutions

Οι υπάρχουσες μακροχρόνιες οικονομικές συγκυρίες έχουν δημιουργήσει πολλά νέα δεδομένα τα οποία η σύγχρονη επιχείρηση καλείται να διαχειριστεί. Πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως σε θέματα οφειλών , τα οποία δημιουργήθηκαν με διαφορ…
Tax Business Solutions  Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα

Tax Business Solutions Εγχώρια και Διεθνή Λογιστικά – Φοροτεχνικά Πρότυπα

Η πολυετή εμπειρία μας σας είναι χρήσιμη σε φοροτεχνικές διεκπεραιώσεις και εργασίες. Δίνουμε λύσεις και στρατηγικές για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. O συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες μας , Νομικές υπηρεσίες      …
Εισπρακτικές Λύσεις και Προτάσεις

Εισπρακτικές Λύσεις και Προτάσεις

Οργάνωσε τις εισπράξεις σου / Εισπρακτικές υπηρεσίες Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση και πρόταση  για υπόλοιπα πελατών, οργανώνουμε την εισπρακτική λειτουργία σας , αποφεύγετε προστριβές με τους πελάτες σας, έχετε τον πλήρη έλεγχο και ενημέρωση, …
Banking solutions - Asset management

Banking solutions – Asset management

Τραπεζικοί, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί,  οικονομοτεχνικοί, νομικοί, στελέχη και συνεργάτες  της ILF consulting είναι στην διάθεση σου για συμβουλές, λύσεις και υπηρεσίες προς πιστωτικά ιδρύματα– τράπεζες. Όλες οι υπηρεσίες μας  παρέχον…
Ναυτιλιακές υπηρεσίες - Ships και Yachts

Ναυτιλιακές υπηρεσίες – Ships και Yachts

Ναυτιλιακές υπηρεσίες / Ships & Yachts Σε μια ιστορικά ναυτική χώρα σαν την Ελλάδα, οι ναυτιλιακές υπηρεσίες αποτελούν αναπόφευκτα ένα πεδίο με ξεχωριστή σημασία, αφού ρυθμίζουν μια από τις μείζονες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται…
Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές υπηρεσίες – Εγχώρια και Διεθνή Νομική Κάλυψη Κορυφαίοι συνεργάτες δικηγόροι , είναι έτοιμοι να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε πρόκληση ενώπιον τόσο της Ελληνικής δικαιοσύνης όσο και εκτός συνόρων .   Ως συνδυασμός, μ…
Outsourcing solutions - Εξωτερικά τμήματα εταιρειών και λύσεις

Outsourcing solutions – Εξωτερικά τμήματα εταιρειών και λύσεις

Outsourcing  solutions / Εξωτερικά τμήματα εταιρειών και λύσεις: Άρτια δομημένες προτάσεις και λύσεις από   επιστημονικά στελέχη   είναι στην διάθεσή σου για να μειώσεις  τα λειτουργικά κόστη , να ελέγχεις  τις τιμές αγοράς και τα γενικά έξοδα , να παρέχεις …
LiSiS – Κληρονομικά – Περιουσιακά

LiSiS – Κληρονομικά – Περιουσιακά

Ομάδα εξειδικευμένη  για να αντεπεξέλθει στις πιο δύσκολες και περίπλοκες περιπτώσεις που αφορούν κληρονομικά – περιουσιακά  είναι στην διάθεσή σας . Η  ομάδα δραστηριοποιείται για υποθέσεις σε όλη  την Ελλάδα και  εκτός Ελλάδος,  παρέχοντας κορυφαίο …
Finance - solutions

Finance – solutions

Οικονομολόγοι, τραπεζικοί, νομικοί, φοροτεχνικοί project managers και άλλα στελέχη  συνεργάτες , είναι στην διάθεση επιχειρηματικών προτάσεων τόσο για χρηματοδοτήσεις  για εν ενεργεία επιχειρήσεων  τόσο για πιθανά project που χρειάζονται χρηματοοικ…
Brokers - trade - your buyer - Διαπραγματευτικές ερευνητικές υπηρεσίες

Brokers – trade – your buyer – Διαπραγματευτικές ερευνητικές υπηρεσίες

Αν θες να αγοράσεις : Διαπραγματευτική ομάδα αναλαμβάνει την αγορά προϊόντων ,τροφίμων , εξοπλισμού, σκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας και είδους που σε ενδιαφέρει.   Αναλαμβάνουμε την έρευνα αγοράς ως αγοραστές σας, σας ε…
Διαχείριση επιχειρήσεων σε κρίση

Διαχείριση επιχειρήσεων σε κρίση

Διαχείριση επιχειρήσεως σε κρίση. Ολοκληρωμένη πρόταση και λύση, σας παρέχει η επιστημονική μας ομάδα Συμβούλων ανάκαμψης επιχειρήσεων και τα στελέχη της ,με σκοπό την αναδιοργάνωση της επιχειρήσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας ,άμεσα, εχέμυθα ,αποτελ…
Διοικητικές υπηρεσίες - Management Services ILF consulting

Διοικητικές υπηρεσίες – Management Services ILF consulting

Άρτια δομημένες προτάσεις και λύσεις από   επιστημονικά στελέχη    είναι στην διάθεση σας για να οργανώσετε, να ελέγξετε, να δομήσετε και να αναπτύξετε τις δραστηριότητες της επιχειρήσεως. Ακόμα με την επιλογή των υπηρεσιών  της ILF  consulting  “διοικ…
Help Now – Άμεση Nομική Kάλυψη

Help Now – Άμεση Nομική Kάλυψη

H ομάδα της ILF σε συντονιστικό ρόλο και με συνδυασμό, το πανελλήνιο  δίκτυο συνεργατών δικηγόρων, παρέχει στα μέλη της, τη πρωτοποριακή υπηρεσία, Help Now    24 / 24 – και  7 μέρες την εβδομάδα , για περιπτώσεις άμεση επέμβασης δικηγόρου. …
Real estate - your buyer - Διαπραγματευτικές ερευνητικές υπηρεσίες

Real estate – your buyer – Διαπραγματευτικές ερευνητικές υπηρεσίες

Αν θες να αγοράσεις : Διαπραγματευτική ομάδα – αγοραστές , αναλαμβάνει την διαδικασία  και την εύρεση για αγορά ή την ενοικίαση οποιασδήποτε κατηγορίας κτηρίου ή γης – οικόπεδου , όπως επίσης την αγορά και τον έλεγχο επιχειρήσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας …
Ανάπτυξη εξαγωγών - εξωστρέφεια επιχειρήσεων

Ανάπτυξη εξαγωγών – εξωστρέφεια επιχειρήσεων

H ομάδα της ILF consulting  παρέχει αυτοδύναμο τμήμα το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών, σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους-, οι οποίες επιθυμούν, είτε να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στον τομέα των εξαγωγών, είτε να διε…
Διαχείριση και προστασία περιουσίας

Διαχείριση και προστασία περιουσίας

Για  ‘Ελληνες κατοίκους  ή / και  του εξωτερικού και ομογενείς όπως και για Αλλόεθνεις τουρίστες ή επιχειρηματίες.   Οι υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό  μας σας παρέχουν ασφάλεια και έλεγχο της περιουσία σας , προσφέροντας ολ…
Ιδρύσεις Υπεράκτιων και Αλλοδαπών Εταιρειών

Ιδρύσεις Υπεράκτιων και Αλλοδαπών Εταιρειών

Στρατηγική και Επιλογή Λύσεων – Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων Ιδρύσεις Υπεράκτιων και  Αλλοδαπών εταιρειών. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο, την Ελληνική και ξένη φορολο…
Σύνταξη Αγωγών και αξιολόγηση

Σύνταξη Αγωγών και αξιολόγηση

Η νομική μας ομάδα σας παρέχει την καλύτερη υποστήριξη και ενημέρωση με σκοπό την σωστότερη  επιλογή – στρατηγική για ιδιώτες , επαγγελματίες και εταιρείες. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη αγωγών,  με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα σας , σας ενημερώνουμε για τις δυν…
Marketing και Sales Solutions - Υπηρεσίες προώθησης

Marketing και Sales Solutions – Υπηρεσίες προώθησης

Marketing  & Sales solutions Μια ακόμα μια ολοκληρωμένη πρόταση και λύση από την ILF consulting για επιχειρηματίες, υψηλών απαιτήσεων. Η Εξειδικευμένη ομάδα της  ILF αναλαμβάνει την μελέτη , δημιουργία ,σχεδιασμό , υλοποίηση , προώθηση brands.   Αναλυ…
Υποστηρικτικές  Υπηρεσίες  Γραμματείας και Διεκπεραιώσεων

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Γραμματείας και Διεκπεραιώσεων

  Πως μπορώ να εξυπηρετήσω ; H ομάδα μας με γνώμονα την πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μας σε παρέχει πρόταση εξωτερικών εργασιών και εκτέλεση διεκπεραίωση εντολών. Άμεσα και Εμπιστευτικά αναλαμβάνουμε , αναλυτικότερα : Γραμμα…
Emporio Deal - Εμπορικές Επιχειρηματικές Συμφωνίες και Franchise

Emporio Deal – Εμπορικές Επιχειρηματικές Συμφωνίες και Franchise

Δικηγόροι ,     Φοροτεχνικοί ,       Οικονομολόγοι, και άλλα στελέχη είναι στην άμεση διάθεση σας για να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους που σε συνδυασμό έχεις  την καλύτερη,  ασφαλέστερη συμφωνία , εντός και εκτός Ελλάδος. Είμαστε έτοιμοι να α…
Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις

Παρέχουμε διεθνές δίκτυο δημόσιων σχέσεων, τόσο με ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρήσεις  όσο με διεθνές αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την ενημέρωση σας για τυχόν θέματα που σας απασχολούν με σκοπό να έχετε σωστή  πληροφόρηση  και διαδικασίες για ασφαλέστερες Επενδύσει…
Οικονομοτεχνικές μελέτες ILF consulting

Οικονομοτεχνικές μελέτες ILF consulting

Η ILF  consulting   μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics , καθώς και σε οργανισμούς…
Real good deal

Real good deal

Real good deal / Σύνταξη  μισθωτηρίων – εμπορικές συμφωνίες – επιχειρηματικών συμφωνητικών    Η νομική μας ομάδα σας παρέχει την καλύτερη υποστήριξη και ενημέρωση με σκοπό την σωστότερη  επιλογή – στρατηγική  για την επιχειρηματική σας ασφάλε…
Υπηρεσίες του Πολίτη

Υπηρεσίες του Πολίτη

Αναλαμβάνουμε και σας παρέχουμε τις υψηλού επιπέδου  υπηρεσίες μας για: Υπηρεσίες και διεκπεραίωση για την οποιαδήποτε εργασία και σε οποιοδήποτε φορέα ή τομέα του δημοσίου έχεις α νάγκη ή εκκρεμότητα. Διαπραγμάτευση  και διαδικασίες, π…
Ρύθμιση Οφειλών

Ρύθμιση Οφειλών

Ρύθμιση Οφειλών ,  Μείωση – Διαγραφή Δανείων  / Καρτών,  για Ιδιώτες – Νοικοκυριά.( Νόμος Κατσέλη ) Απαλλαχτείτε  από τα ενοχλητικά  τηλεφωνήματα  από τις εταιρείες εισπράξεων και από το χρέη σας προς τις τράπεζες. Ρυθμίστε τις οφειλές  σας προς το δημόσιο και τις …
Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά – Εργατικά

Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά – Εργατικά

Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά Ενημερωθείτε και αποκτήστε σύνταξη , παίρνοντας την σωστή απόφαση,      χωρίς ταλαιπωρία – χωρίς χάσιμο χρόνου. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:  Καταμέτρηση , υπολογισμό ενσήμων  Εύρεση ενσήμων Διαδικασία υποβολ…
My secretary  By ILF consulting - Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης

My secretary By ILF consulting – Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης

•Απόκτησε περισσότερο χρόνο •Μείωσε τα έξοδα στην γραμματειακή σου υποστήριξη •Απόφυγε τις μη επιθυμητές εισερχόμενες κλήσεις •Οργάνωσε τα ραντεβού σου •Απεγκλωβίσου από το γραφείο  … Και πολλά περισσότερα   Η υπηρεσία my – secretary με μ…