Οργάνωσε τις εισπράξεις σου / Εισπρακτικές υπηρεσίες

Εισπρακτικές υπηρεσίες
Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση και πρόταση  για υπόλοιπα πελατών, οργανώνουμε την εισπρακτική λειτουργία σας , αποφεύγετε προστριβές με τους πελάτες σας, έχετε τον πλήρη έλεγχο και ενημέρωση, φέρνουμε ταμειακό αποτέλεσμα, επιτυγχάνουμε μείωση δαπανών και εξόδων.

Υπηρεσίες με μια ματιά

 

 

Χρήσιμες υπηρεσίες ενδεικτικά για :

 

Τροφοδοτικές εταιρείες

Εταιρείες Γενικού εμπoρίου

Εταιρείες Διανομών

Εταιρείες Διανομών Τσιγάρων

Εταιρείες με πολλάπλα σημεία πωλήσεων

Εταιρείες courier

Franchise

Εταιρείες Τηλεφωνίας

Τράπεζες

Δημόσιοι Φορείς- Οργανισμοί -Δήμοι

 

O συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες μας ,

Φοροτεχνικές υπηρεσίες   

    Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες / Finance solutions

Νομικές υπηρεσίες

      είναι  η απόλυτη πρόταση.

Εδώ, Δίνουμε Λύση.