ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Β ΚΥΚΛΟΣ: Επιδότηση για Ιδιώτες και επιχειρήσεις Λήξη υποβολών αιτήσεων: 31/12/2023 ή νωρίτερα σε περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Φορολογικές έδρες 29 €- Λογιστικές υπηρεσίες- Επιδοτήσεις- Ρυθμίσεις Κούρεμα Οφειλών
January 23, 2023
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων 24/1/2023
January 24, 2023

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Β ΚΥΚΛΟΣ: Επιδότηση για Ιδιώτες και επιχειρήσεις Λήξη υποβολών αιτήσεων: 31/12/2023 ή νωρίτερα σε περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

23/1/2023

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2022 – 2023, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

 

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.
Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα & πρώτοι για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και την έναρξη υποβολών τους.

Λήξη υποβολών αιτήσεων: 31/12/2023 ή νωρίτερα σε περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας για δωρεάν συζήτηση – προέλεγχο επιλεξιμότητας του έργου σας,  τους όρους και τις προϋποθέσεις

2106926590 ή στείλτε e-mail στο [email protected] με θέμα: ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού .

Δείτε ακόμα : Πράσινα Ταξί Επιδότηση 40% και έως 17.500€ Υποβολές έως 31/12/2023

Δικαιούχοι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά Πρόσωπα

Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή δίκυκλου/τρίκυκλου.

Ο ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

– την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος (πλην ποδηλάτου), ή/και

– την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης

 

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης (ΑΦΜ) έχει το δικαίωμα υποβολής μιας (1) αίτησης, η οποία αφορά την αγορά ενός (1) οχήματος για την Κατηγορία Α.

Επιπρόσθετα o ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της Κατηγορίας Α, κατά την αγορά του νέου οχήματος, θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί (προαιρετική δυνατότητα), να αποσύρει ένα (1) παλαιό όχημα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:  Επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα πλην ΝΠΔΔ, κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ., Σωματεία) και κάθε μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ως αυτοί ορίζονται στην παρ. δ του άρθρου 5 του ΕΚ 1379/2013 και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού de minimis. Σε περίπτωση που επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος.

Κάθε τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Β:

– δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.

– δικαιούται την επιπλέον ενίσχυση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος ή/και δίκυκλου/τρίκυκλου με τον όρο της προαιρετικής απόσυρσης για κάθε ένα νέο ηλεκτρικό όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης (πλην ποδηλάτων),

– δικαιούται της επιπλέον ενίσχυσης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με τον συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικότερες περιπτώσεις κατηγορίας Β

– Τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β που έχουν ως κύρια δραστηριότητα μια εκ των ΚΑΔ, και μόνον αυτές οι κατηγορίες, που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV, δικαιούνται επιδότησης για την αγορά έως δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων

– Οι συγκεκριμένοι αποδέκτες της Κατηγορίας Β, δεν δικαιούνται της επιπλέον ενίσχυσης για «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο και απόσυρσης οχήματος, καθώς αιτούνται «οικολογικού» bonus για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ωστόσο, αν με την αίτησή τους αιτούνται και την επιδότηση για αγορά νέων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Οι ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β δεν έχουν όριο οχημάτων που μπορούν να αιτηθούν, ωστόσο υποχρεούνται στην τήρηση του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de mininimis). Οι τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β θα έχουν την δυνατότητα κατά την διάρκεια της δράσης να υποβάλλουν έως δυο (2) αιτήματα υπαγωγής προκειμένου να συμπληρώσουν, εφόσον επιθυμούν, τον μέγιστο αριθμό επιδοτούμενων οχημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δεύτερου αιτήματος είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αρχικού αιτήματος υπαγωγής και η καταβολή της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων οχημάτων περιγράφονται παρακάτω:

(α) Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα κατηγορίας L (L1e-L7e), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15.01.2013).

(α1) Κατηγορία L1e: Ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, που κινείται με πρόωση με κυβισμό κινητήρα ≤  50 cm3 , μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς (1) ≤ 4.000 W.

(α.1.1.) Ηλεκτροκίνητα υποβοηθούμενα ποδήλατα, όπως ορίζονται στον ν. 4710/2020 (Α’ 142), και πιο συγκεκριμένα: Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Για την επιλεξιμότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων ορίζονται αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα,

β) δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,

γ) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, σύμφωνα με το εδάφιο η της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ισχύουν για τα ποδήλατα,

δ) πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,

ε) διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν επιτρέπεται να προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου και η αυθεντικότητα του θα πρέπει να πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(α2) Κατηγορία L2e: Τρίκυκλο μοτοποδήλατο με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 , μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 4.000 W.

(α3) Κατηγορία L3e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα, όχημα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία L1e.

(α4) Κατηγορία L4e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα με καλάθι, το βασικό μηχανοκίνητο όχημα πληροί τα κριτήρια κατάταξης και τα κριτήρια υποκατάταξης για οχήματα L3e

(α5) οχήματα της κατηγορίας L5e (μηχανοκίνητα τρίκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

  1. οχήματα L5e-A (τρίκυκλα), οχήματα που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών,
  2. οχήματα L5e-B (εμπορικά τρίκυκλα): τρίκυκλα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

(α6) οχήματα της κατηγορίας L6e (ελαφριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

  1. οχήματα L6e-A [ελαφριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου],
  2. οχήματα L6e-B [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile)], τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής υποκατηγορίες: – οχήματα L6e-BU [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για επαγγελματική χρήση]: οχήματα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων, – οχήματα L6e-BP [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για μεταφορά επιβατών]: οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

(α7) οχήματα της κατηγορίας L7e (βαριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

  1. οχήματα της κατηγορίας L7e-Α [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

– L7e-A1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α1 για χρήση εντός δρόμου,

– L7e-A2: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α2 για χρήση εντός δρόμου·

  1. οχήματα της κατηγορίας L7e-Β [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

– L7e-B1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους·

– L7e-B2: οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων [sideby- side (SbS)]·

  • οχήματα της κατηγορίας L7e-C (βαριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

– οχήματα L7e-CU (βαριά τετράτροχα οχήματα επαγγελματικής χρήσης) επαγγελματικά οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

– οχήματα L7e-CP (βαριά τετράτροχα επιβατικά οχήματα) οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών

(β) Μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1,Ν1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.05.2018).

(β1) Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες.

(β2) Κατηγορία N1: μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

*Ειδικά για τους ωφελούμενους/αποδέκτες της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5τόνους για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης.. Στα νησιά περιλαμβάνονται η Εύβοια και η Κρήτη.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ L (1)

 

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

 

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

 

 

 

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com