Πράσινα Ταξί Επιδότηση 40% και έως 17.500€ Υποβολές έως 31/12/2023

Υποβολές έως 31/12/2023 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταμείο Υποδομών – ΤΑΜΥΠΟΔ
January 17, 2023
Creative Europe. Υποβολές έως 31/5/2023
January 17, 2023

Πράσινα Ταξί Επιδότηση 40% και έως 17.500€ Υποβολές έως 31/12/2023

17/1/2023

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Media – TV – Radio

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2022 – 2023, ILF consulting

No 1 Επιλογή ILF consulting

Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms
Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € 
Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590

Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022, ILF consulting
MaTs Coaching: Υπηρεσία προσωπικής σας ενημέρωσης και δυνατότητας επιδότησης
Θέλετε δωρεάν προέλεγχο και άμεση ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης; Click εδώ.
Δωρεάν Καταχώρηση βιογραφικού με καταγραφή του βιογραφικού σας με ΒΙΝΤΕΟ, για προώθηση στην Αγορά Εργασίας

 

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα & πρώτοι για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και την έναρξη υποβολών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας για δωρεάν συζήτηση – προέλεγχο επιλεξιμότητας του έργου σας,  τους όρους και τις προϋποθέσεις

2106926590 ή στείλτε e-mail στο [email protected] με θέμα: Πράσινο Ταξί μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού .

 

Πράσινα Ταξί

Αντικατάσταση παλαιών ταξί με νέα ηλεκτρικά ταξί. Επιδότηση 40% και έως 17.500€ με διάφορες προσαυξήσεις ανάλογα τον δικαιούχο. Μπόνους 5.000€ με απόσυρση παλαιού ταξί.

Ημερομηνίες: 9/1/2023-31/12/2023

Δείτε ακόμα: ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Β ΚΥΚΛΟΣ: Επιδότηση για Ιδιώτες και επιχειρήσεις

Δικαιούχοι:

Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί».

 Ως ιδιοκτήτες νοούνται όσοι κατέχουν το εκατό τοις εκατό (100%) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους συγκύριους.

 Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης:

– Δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής χρονομίσθωσης (leasing) ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (ΒEV) ανά άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής.

– Δύναται να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.

– Υποχρεούται να προβεί σε απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα αποσυρόμενα οχήματα είναι:

– Να είναι τεχνολογίας EURO5 και παλαιότερης και να μην έχει περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη μετά την 1η.12.2021.

– Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας της τρέχουσας χρονιάς που αναλογούν στο όχημα.

– Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους.

– Να παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) και να λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος, και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας δράσης.

– Να προσκομίζεται Βεβαίωση Οριστικής Διαγραφής από την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών

Η τεκμηρίωση της απόσυρσης θα γίνεται με την έκδοση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από πιστοποιημένο επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του κάθε οχήματος που καταστρέφεται καθώς και η ημερομηνία καταστροφής.

Το εν λόγω «Πιστοποιητικό Καταστροφής» καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την διαδικασία καταβολής στον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη του ποσού που αντιστοιχεί στην απόσυρση και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό καταβολής της ενίσχυσης.

Η επενδυτική συνιστώσα για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων θα συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ιδιαίτερη αναφορά στην απόσυρση παλαιότερων οχημάτων που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/ΕΚ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (*).
 2. Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους του προς απόσυρση οχήματος (*).
 • Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ.
 1. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 1). Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
 3. Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ, προσκομίζεται «Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας» που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (*) ή άλλο δημόσιο φορέα πιστοποίησης. αναπηρίας1 (Μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ).
 • Σε περίπτωση ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (*) (Μόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ).
 • Σε περίπτωση ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης (Mόνο στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ)
 1. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, περί μη πτώχευσης / μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση / μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα 2).
 2. Σε περίπτωση εταιρείας, σύσταση εταιρίας από Γ.Ε.Μ.Η. ή Γενικό Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η. (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας).
 3. Σε περίπτωση εταιρείας, Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από Γ.Ε.Μ.Η. (*).
 • Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης προσκομίζεται αντίγραφο των στοιχείων μητρώου όπως προκύπτουν από την Α.Α.Δ.Ε. ή Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η.
 • Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από gsis.gr (*).
 • Σε περίπτωση ιδιοκτήτη άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, ηλικίας έως 29 ετών, προσκομίζεται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (*) ή άλλο συναφές έγγραφο που να τεκμηριώνει την ηλικία2 (Μόνο για περίπτωση ατομικής επιχείρησης).
 1. Σε περίπτωση εταιρείας, Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 7).
 • Σε περίπτωση εταιρείας, σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α ́139)). Ειδικά για την περίπτωση εισηγμένης εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζεται αρχείο γνωστοποιήσεων του ν.3556/2007 (Α’ 91), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α’ 139)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΑΞΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΑΞΙpdf

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ»ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε οικιακό περιβάλλον:

 1. Επίσημη προσφορά για το «έξυπνο σημείο» επαναφόρτισης η/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
 2. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται στο Ε9 ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση:

 1. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης η/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
 2. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση που στο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς η εν λόγω θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου.
 • Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την θέση στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σημείο επαναφόρτισης.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, ότι το σημείο επαναφόρτισης η/ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr).

 

Δωρεάν και Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης και δανειοδότησης

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης

H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν το δυναμικό της .

Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώσου για τα οφέλη ίδρυσης συνεταιριστικής εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ / οφέλη / προνόμια και δικαιούχοι

ΕΣΠΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, LEADER , ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση και έγκυρη υποβολή

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting ( Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ )

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com