Ομάδα  συνεργατών δικηγόρων, σας παρέχει την καλύτερη υποστήριξη και ενημέρωση, διακρινόμαστε για την  άμεση συνδρομή μας  και την εχεμύθεια μας. Ενδεικτικές υπηρεσίες >Διαζύγιο – Λύση γάμου >Επιμέλεια τέκνων >Διατροφή >Κληρονομικά και περιουσιακά θεματα >Ασφαλιστικά μέτρα – Αγωγές >Διαχείριση και διανομή ακίνητης περιουσίας >Δικαστικές επιδιώξεις >Security Services-Υπηρεσίες Πληροφόρησης >Αναγνώριση / προσβολή πατρότητας test  DNA >Ψυχολογική υποστήριξη >Οικογενειακός σύμβουλος > > Αναλαμβάνουμε διαζύγια  και  για αλλοδαπούς

Εδώ, Δίνουμε Λύση.