Τραπεζικοί, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί,  οικονομοτεχνικοί, νομικοί, στελέχη και συνεργάτες , της ILF consulting είναι στην διάθεση σου για συμβουλές, λύσεις και υπηρεσίες προς πιστωτικά ιδρύματα– τράπεζες. Όλες οι υπηρεσίες μας  παρέχονται από έμπειρα στελέχη και συνεργάτες   για διεθνή τραπεζικές συναλλαγές .

Άμεση πρόσβαση και εκτέλεση εντολών και σε τράπεζες εκτός ευρωζώνης

 από ειδικευμένο τραπεζικό σύμβοreal estateυλο  ενδεικτικά  για υπηρεσίες : 

Επενδυτικών Συμβουλών

Άνοιγμα λογαριασμού στο εξωτερικό και μεταφορές κεφαλαίων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ( discretionary & advisory mandate )

Δανειακές διευκόλυνσης

Πιστωτικές κάρτες

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, ιδιωτών και επιχειρήσεων

Δημιουργία  και  εύρεση  Funds  – ιδιωτικών συμφερόντων – επενδύτες

Επαναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων

Νομική

Φοροτεχνική κάλυψη

Διεθνείς σχέσεις

Όλες οι υπηρεσίες Asset management   παρέχονται από έμπειρο τραπεζικό σύμβουλο,  συνεργάτη ,  για διεθνή τραπεζικές συναλλαγές.

        Παρέχουμε δυνατότητα φυσικής  παρουσίας συνεργάτη  σε ταξίδια

Εδώ, Δίνουμε Λύση.