• Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά
  • Η εξειδικευμένη υπηρεσία μας αναλαμβάνει την ενημέρωση δυνατοτήτων και την υποβολή για την έκδοση αναπηρικής σύνταξης.

 

 

Ενημερωθείτε και αποκτήστε σύνταξη , παίρνοντας την σωστή απόφαση   χωρίς ταλαιπωρία – χωρίς χάσιμο χρόνου.

Συνταξιοδοτικά

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

Καταμέτρηση , υπολογισμό ενσήμων

Εύρεση ενσήμων

Διαδικασία υποβολής φακέλου για έκδοση σύνταξης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διεκπεραιώνουμε εργασίες  έκδοσης σύνταξης από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ενδεικτικά :    >ΙΚΑ    >ΟΑΕΕ    >ΤΣΑ    >ΕΤΑΑ

Ακόμα παρέχουμε   :

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Εργατικών θεμάτων

Παρέχουμε πλήρη Νομική κάλυψη για Διοικητικές , Εργατικές Υποθέσεις , Απαιτήσεις.

Φοροτεχνική κάλυψη  και ενημέρωση σύμφωνα με τις νέες διατάξεις .

Ενδεικτικά :

>Σύναψη και διαπραγμάτευση συμβάσεως εργασίας

>Δικαστικές επιλύσεις εργατικών υποθέσεων ( ατομικές και ομαδικές )

>Αποζημιώσεις

>Επίσχεση εργασίας

>Εργατικό ατύχημα

>Ενημέρωση Δικαιωμάτων

Εδώ, Δίνουμε Λύση.