Ρύθμιση Οφειλών, Μείωση – Διαγραφή Δανείων  / Καρτών,  για Ιδιώτες – Νοικοκυριά.

Νόμος Κατσέλη και Νόμος 4161/2013

Απαλλαχτείτε από τα ενοχλητικά  τηλεφωνήματα  από τις εταιρείες εισπράξεων και από το χρέη σας προς τις τράπεζες.

Ρυθμίστε τις οφειλές σας προς το δημόσιο και τις τράπεζες βάση των νέων οικονομικών δυνατοτήτων σας.

Δυνατότητα μειώσεις δανείων και καρτών ή και  διαγραφή, για Ιδιώτες – Νοικοκυριά και για  Επαγγελματίες – Επιχειρήσεις.

 Ο συνδυασμός και η αρμονία συνεργασίας με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες μας,

 είναι  η απόλυτη πρόταση.

Φοροτενικές υπηρεσίες    > Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες  > Finance  solutions 

Η ανάγκη σου, δικό μας πρόβλημα.

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και  την διαδικασία.
Αναλαμβάνουμε την συλλογή εγγράφων από τις τράπεζες , την υποβολή φακέλου και την αίτηση.

Ενδεικτικά λύσεις:

  • Άμεση διακοπή πληρωμών
  • Πάγωμα – μείωση ή ακύρωση χρέους με έννομες διαδικασίες
  • Προστασία ακίνητης περιουσίας
  • Αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμών, κατασχέσεων, πλειστηριασμών

 

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού

Νομική κάλυψη:

  • Αίτηση ενώπιον του ειρηνοδικείου για υπαγωγή στο νόμο
  • Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων  σε βάρος των αιτούντων
  • Παύση παρακράτησης υπέρ του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και του ταμείου παρακαταθηκών  και δανείων
  • Μεταρρύθμιση απόφασης του ειρηνοδικείου για την αναπροσαρμογή των μηνιαίων καταβολών

Εδώ, Δίνουμε Λύση