Το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο με πόρους της Ε.Ε. πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και ταυτόχρονα προσδίδοντάς του υπεραξία.

Η διαδικασία ωστόσο είναι αρκετά σύνθετη και γραφειοκρατική.

Η ILF consulting έχοντας εις βάθος γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των ακολουθούμενων βημάτων αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαδικασίας των δικαιολογητικών και επαφών με τους δημόσιους αρμόδιους φορείς και τις τράπεζες.


Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε :

Ενημέρωση δυνατοτήτων επιχορήγησης

Έρευνα αγοράς υλικών- υπηρεσιών -προμηθευτών

Οικονομοτεχνική μελέτη

Σύνταξη και υποβολή φακέλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις συνεργαζόμενες τράπεζες

 

Σε ποιες περιπτώσεις είναι επιλέξιμη η κατοικία σου.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

·         Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.

λόγιστές αθηνών

·         Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποια είναι τα οφέλη σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα;

Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤

80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση

30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση

65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο

Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Για ποιες εργασίες μπορείς να χρηματοδοτηθείς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

·         Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

·         Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

·         Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον’ ορίζεται μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων ανά Περιφέρεια.

Σχετικές  υπηρεσίες    Διαχείριση & προστασία περιουσίας

Υπηρεσίες του Πολίτη

Finance / solutions

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Οικονομοτεχνικές μελέτες ILF consulting

Εδώ, Δίνουμε Λύση.