Διαχείριση επιχειρήσεως σε κρίση.

Ολοκληρωμένη πρόταση και λύση, σας παρέχει η επιστημονική μας ομάδα,Συμβούλων ανάκαμψης επιχειρήσεων και τα στελέχη της με σκοπό την αναδιοργάνωση της επιχειρήσεως  οποιασδήποτε δραστηριότητας, Άμεσα, Εχέμυθα , Αποτελεσματικά σε όλη την Ελλάδα, βάση των νέων οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων με σκοπό την βιωσιμότητα της επιχειρήσεως.

 

Η ανάγκη σου , δικό μας πρόβλημα.

 

Ενδεικτικά υπηρεσίες :

Αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση για τη μείωση και την ρύθμιση  χρεών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις – εταιρείες ,   προς τις τράπεζες, τους προμηθευτές, τη μίσθωση ακινήτου και τις δημόσιες  υπηρεσίες.

Ελέγχουμε  την ροη των εξόδων και την λειτουργία τις επιχειρήσεων και όλων των τμημάτων με σκοπό την μείωση των εξόδων και την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργιά σας .

Διαπεραιώνουμε  οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Αναλαμβάνουμε την βελτίωση και την εξωστρέφεια τις επιχειρήσεως με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων.

Παρέχουμε λύσεις και προτάσεις για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη της επιχειρήσεως.

Αναπροσαρμόζουμε την επιχείρηση βάση των νέων επιχειρηματικών αναγκώνοικονομικών εξελίξεων.

Ελέγχουμε την αξιοπιστία του πελατολογίου

Οργανώνουμε τις εισπράξεις

Παρέχουμε πλήρης νομική κάλυψη 

Παρέχουμε πλήρης φοροτεχνική και λογιστική κάλυψη

Δημιουργούμε  outsourcing  τμήματα όπου χρειαστεί

Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεως

Στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάκαμψη της επιχειρήσεως

Υπoστήριξη διοίκησης / οργάνωσης / ενδοεπιχειρησιακή  αναδιάρθρωση

Στρατηγικό σχεδιασμό / διαδικασία περί πτωχεύσεως

Για περισσότερες  πληροφορίες έλα σε επαφή με το αρμόδιο τμήμα Συμβούλων Διοίκησης Επιχειρήσεων της εταιρείας μας .

Εδώ, Δίνουμε Λύση.