ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία Εξειδικευμένης Αναζήτησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων Επιδότησης αφορά Δήμους, δημόσιους φορείς – οργανισμούς – ιδρύματα και μεσαίες – μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις – ομίλους, σε λειτουργία και σχετίζεται με την αναζήτηση – παρακολούθηση – αξιολόγηση για την συμμετοχή σε εξειδικευμένα εργαλεία επιδότησης – χρηματοδοτικά εργαλεία και δάνεια Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας.

Για δημοσιευμένα εργαλεία επιδοτήσεων η αξιολόγηση και η ενημέρωση παρέχεται δωρεάν. 

Ενδεικτικά προγράμματα, πλατφόρμες επιδοτήσεων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που υποβλήθηκαν από την ILF consulting για ιδιώτες, επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες, συλλόγους, μκο, κ.α.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

CREATIVE EUROPE

ERASMUS+

HORIZON

COSME

ΩΝΑΣEΙO ΙΔΡΥΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

PROGRESS

interreg

Urbact

Mediterranean

Prima

SME Instrument Horizon

PRIAMOS

ΚΑΠΕ

Ε.EOX

LIFE

ΕΤΕΑΜ

ΤΕΠΙΧ

JESSICA

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΟΑΕΔ

ΠΑΒΕΤ

SOLIDARITY NOW USA

ENTEPRISE EUROPE NETWORK

Κ

Ε

Ε

START UP GREECE

INVEST IN GREECE

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ε

ΜΟΔ.Α.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Γ.Γ.Ε.Τ

EU Aid Volunteers 

WelcomEurope 

EEA Grants 

The Europa Nostra Awards 

The Good Lobby Awards 

The Arctic Fox Initiative 

International Terre de Femmes Award 

National Geographic Society 

The Global Fund Foundation 

Terra Viva Directory Grants 

Funds for NGOs

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

LEADER

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com